اهداف آکادمی

آکادمی تخصصی مدیریت به جهت آموزش‌های عمومی و تخصصی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان مجموعه رشته‌های مدیریت اهداف عالی زیر را برای بلند نمودن سطح علمی جامعه به ارمغان خواهد آورد:

 • شناخت نیازهای مدیریتی موجود در کشور

 • سوق دادن کشور از یک کشور در حال گذار به یک کشور در حال توسعه و یا توسعه یافته

 • بلند نمودن سطح علمی و آگاهی اعضای جامعه

 • آموزش و توسعه علمی برای مدیران فعلی و مدیران آینده

 • ارائه راهکارهای نرم‌افزاری حوزه رشته مدیریت و کاربرد عملی آن

 • کار آفرینی برای تحصیل‌کنندگان رشته مدیریت در جامعه

 • آموزش علمی و تخصصی پایان‌نامه نویسی دانشجویان رشته مدیریت

 • اداره بخش‌های مختلف کشور توسط مدیران کار آمد و کاردان

 • راهنمای جامع مقاله‌نویسی موضوعات حوزه مدیریت به جهت اعتلای دانش مدیریتی کشور

 • استفاده بهینه از امکانات موجود در کشور جهت مدیریت صحیح آن

 • رشد و توسعه کشور