ثبت نام کارگاه پروپوزال نویسی آغاز شد ...

آکادمی تخصصی مدیریت استان البرز در نظر دارد به منظور آموزش نوشتن پروپوزال برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و همچنین شیوه‌های ارائه آن به اساتید مربوطه، کارگاه‌های آموزشی در مرکز موسسه برگزار نماید...