ثبت نام کلاس نکته و تست درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته

جهت ثبت نام کلاس نکته و تست درس مدیریت منابع انسانی پشرفته به دفتر مرکز مراجعت نمائید. همچنین جهت اطلاع از روز و ساعت کلاس با روابط عمومی آکادمی به شماره 34217079 تماس حاصل فرمائید...